Arianne van der Wal

Je kunt geen krant of tijdschrift meer openslaan of het gaat over duurzaamheid. Media, politiek en bedrijfsleven, iedereen lijkt overtuigd van het belang om de impact van ons gedrag op mens en milieu te verkleinen. Echter, daadwerkelijke duurzame gedragsverandering beperkt zich nog veelal tot kleine groepen binnen de samenleving. Het creëren van gedragsverandering op grotere schaal vraagt dus om creatieve oplossingen. Oplossingen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek met een voet in de praktijk. 

 

In mijn onderzoek richt ik mij op de centrale vraag wat mensen motiveert en ervan weerhoudt om duurzaam gedrag te vertonen om vervolgens met gepaste oplossingen te komen.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info