Minou van der Werf

Steeds meer organisaties realiseren zich dat het voor mensen niet altijd mogelijk is om rationeel te handelen. En dat het meerwaarde heeft om daar in beleid, communicatie of dienstverlening rekening mee te houden. Deze omslag is echter niet altijd eenvoudig. Als sociaal psycholoog help ik organisaties hier graag mee. Samen kunnen we meer impact creëren en mensen effectiever helpen.  

 

Als hoofd Onderzoek en Advies van het Kenniscentrum zoek ik de verbinding met andere organisaties, zodat we samen meer positieve impact kunnen creëren.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info