Nederlandse onderzoeksrapporten

Onze Nederlandse artikelen zijn toegankelijke publicaties over uiteenlopende onderwerpen. Het kan gaan om:

 

  • Nederlandse samenvattingen van onze wetenschappelijke publicaties. In deze samenvattingen leest u snel en toegankelijk de resultaten van onze wetenschappelijke onderzoeken.
  • Rapportages van ons eigen onderzoek of van onderzoek in samenwerking met externe partijen.
  • Thematische papers die u op de hoogte brengen van interessante inzichten uit de psychologie.
  • Jaarverslagen. Elk jaar vatten we onze belangrijkste activiteiten en bevindingen samen in een jaarverslag.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info