AlumniWebinar 'Gedragsinzichten voor publieke professionals'

Gratis

Dit event is voor alumni van de Universiteit Leiden.

 

Betere interactie tussen overheid en burger

De relatie tussen overheid en burgers staat onder druk. Administratieve structuren, systemen en procedures van de overheid sluiten vaak niet aan bij de verwachtingen, capaciteiten en het gedrag van burgers. Hoe kan de interactie tussen overheid en burgers worden verbeterd en daarmee de uitvoeringscapaciteit van de overheid versterkt? Dit webinar biedt een introductie van de thematiek van een bredere training voor professionals.

Het webinar geeft een interdisclinair perspectief op de rol van gedrag in de interactie tussen overheid en burgers. Tijdens het webinar leggen docenten van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag en het Instituut Bestuurskunde uit waarom de interactie tussen overheid en burger vaak moeizaam verloopt, en hoe gedragsinzichten kunnen helpen voor een beter begrip en verbeterde interactie. De onderzoekers gaan in het bijzonder in op twee thema’s die onderdeel zijn van de bredere training:

  1. omgaan met weerstand
  2. omgaan met dilemma’s in besluitvorming
  3.  

Na dit webinar ben je in staat de interactie tussen overheid en burger vanuit gedragsperspectief te benaderen, en heb je in een inschatting van je verdere kennisbehoefte op deze thematiek.

 

Voor wie?

Deze masterclass is interessant voor alle Leidse alumni die werkzaam zijn als beleidsmakers, managers, uitvoerende ambtenaren en publieke professionals bij nationale overheden, lokale overheden en semipublieke instellingen zoals woningcorporaties en ziekenhuizen.

 

Inschrijven kan via de website van de Universiteit Leiden: AlumniWebinar 'Gedragsinzichten voor publieke professionals' - Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info