Advies

Als Kenniscentrum geven we graag advies. Bijvoorbeeld over hoe je bij een bepaalde aanpak rekening kunt houden met menselijk gedrag. Of over hoe je inzichten uit de psychologie kunt inzetten om gedrag te veranderen.


Als je weet waarom mensen doen wat ze doen, en je speelt daarop in, dan vergroot je de kans op een succesvolle aanpak. Ons advies is dikwijls gebaseerd op onderzoek dat we voor en met externe partijen uitvoeren. We zijn ook een veelgevraagde sparringpartner. We geven gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld in 1-op-1 gesprekken, en nemen deel aan adviescommissies en klankbordgroepen.  

Wil je meer weten hoe wij jou met je vraag kunnen helpen? Neem dan contact op met Emma ter Mors (Hoofd Advies). 

Wil je meer van onze adviesrapporteren lezen? Bekijk dan onze onderzoeksrapporten. Een selectie van onze adviesprojecten:
  • Burgerbeleving: Voor het Ministerie van Financiën (DG Toeslagen) onderzoeken we meerjarig hoe doenlijk het toeslagensysteem is voor burgers. Het doel is de dienstverlening van Toeslagen meer mensgericht te laten zijn. Het eerste onderzoeksrapport naar de doenlijkheid van het stelselontwerp kinderopvangfinanciëring vind je hier
  • Psychologische drempels voor vragen van hulp bij geldzorgen: Samen met Wijzer in Geldzaken zijn we een project gestart om inzicht te krijgen in hoe mensen met het risico op probleemschulden geactiveerd kunnen worden om eerder hulp te vragen.  In 2024 verwachten dit adviesrapport af te ronden en te delen op onze website.
  • Hoe kunnen we jongeren met betalingsachterstanden beter bereiken? Samen met Flanderijn hebben we onderzocht wat jongeren ervan weerhoudt of juist motiveert om contact op te nemen wanneer zij een bericht krijgen over hun betalingsachterstand(en). Het doel is jongeren sneller in contact te brengen met Flanderijn, zodat zij samen een haalbare en duurzame oplossing kunnen zoeken voor het afbetalen van de schulden. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen vind je hier
  • Op weg naar financiële zelfredzaamheid: Voor SchuldHulpMaatje Den Haag hebben we gekeken hoe effectief hun werkwijze is in het realiseren van financiële zelfredzaamheid. Dit hebben we onderzoek a.d.h.v. een kwalitatief onderzoek. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen vind je hier.
  • Geldstress bij jongeren: Samen met het Nibud hebben we een onderzoek gedaan naar geldstress bij jongeren, waarbij een groep jongeren langdurig is gevolgd (2018 tot en met 2020) op financieel welzijn. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen vind je hier.
  • Psychologische factoren van veilig online gedrag: In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en  Documentatiecentrum (WODC) hebben we onderzocht waarom burgers onveilige wachtwoorden gebruiken en hun persoonsgegevens online onveilig delen. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info