Coen Wirtz

Veel van ons gedrag wordt bepaald door onze morele waarden, door wat we goed en fout vinden. Deze morele overtuiging projecteren we ook op anderen, omdat we deze beschouwen als absolute en universele waarheid. In mijn onderzoek richt ik me op de invloed van morele overtuigingen en oordelen op de perceptie van anderen en op ons sociale gedrag. Ik onderzoek bijvoorbeeld of we meningen en gedrag kunnen veranderen door individuen aan te spreken op hun morele waarden.

 

Ik vind het belangrijk dat we met veel verschillende mensen in gesprek gaan en onze kennis met hen delen, zodat we belangrijke vraagstukken kunnen helpen oplossen.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info