Denise Groeneveld

Ons gedrag heeft impact op de kwaliteit van de omgeving waarin we leven en draagt daarmee bij aan onder andere klimaatveranderingen zoals we die vandaag de dag ervaren. We kunnen onszelf tot doel stellen om milieubewuster te handelen, maar deze doelen kunnen soms conflicteren met andere doelen die we ook nastreven. Hoe kunnen we door middel van interventies milieubewuste doelen activeren? Leidt deze activatie mogelijke tot activatie van meerder milieubewuste gedragingen? En welke rol spelen conflicterende doelen die we nastreven hierin? In mijn onderzoek richt ik me op deze vragen en probeer ik meer inzichten te ontwikkelen in interventies die milieubewuste gedragingen kunnen motiveren.

 

“Het ontwikkelen van kennis is voor mij het meest waardevol als we daarmee bijdragen aan (urgente) vraagstukken die spelen in de praktijk”.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info