Eric van Dijk

Wat bepaalt of mensen sparen of juist consumeren? Of ze duurzaam consumeren of meer een korte-termijn blik hebben? Welke rol speelt onzekerheid over de toekomst hierbij?  Om antwoorden op vragen als deze te krijgen is inzicht in de  economie belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is inzicht in de mensen binnen die economie.  Uiteindelijk worden beslissingen genomen door mensen. Om hun beslissingen te begrijpen en waar nodig (bij) te sturen, heb je kennis van de economie en de psychologie nodig. Het Kenniscentrum brengt deze kennis bij elkaar.

 

Ik wil economisch gedrag begrijpen. En dat betekent dat ik ook de mensen wil begrijpen die dat gedrag vertonen.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info