Gerrit-Jan Lanting

Ik ben als econoom altijd geïnteresseerd geweest in de gedragsmatige kant van finance en economie. Vanuit mijn werk als docent finance aan de Hogeschool Utrecht heb ik ervaren wat het belang is van goede financiële begeleiding van studenten. Financiële stress kan enorme impact hebben op de kwaliteit van leven en studievoortgang van studenten. Mijn onderzoek is dan ook gericht op het bevorderen van gezond financieel gedrag door studenten. Het doel is interventies te ontwerpen en testen welke gezond financieel gedrag bevorderen en zodoende financiële stress te reduceren.

 

Ik hoop met mijn onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de financiële begeleiding van studenten zodat zij minder stress ervaren en geen onnodig hoge schulden maken. 

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info