Gert-Jan Lelieveld

De economische beslissingen die mensen maken worden voortdurend beïnvloed door psychologische processen. Ik ben geïnteresseerd in die psychologische processen en richt me met name op de rol die emoties hebben bij het maken van economische beslissingen. Zo kunnen emoties ervoor zorgen dat mensen rationele of juist irrationele beslissingen maken, maar ook de emotionele expressies van anderen zijn hierop van invloed. Deze kennis kan gebruikt worden om mensen te helpen bij het maken van betere economische beslissingen.

 

Door de wetenschappelijke kennis over de invloed van emoties op economische beslissingen naar de praktijk te brengen, hoop ik mensen te beschermen tegen het maken van onverstandige keuzes.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info