Hannah de Boer

Bij veel maatschappelijke vraagstukken speelt het gedrag van het individu een belangrijke rol. Tijdens mijn werk bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zag ik vanuit de praktijk hoe wetenschappelijke gedragsinzichten (en het stellen van de juiste vragen) van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het maken van effectief beleid en communicatie. Tegelijkertijd is hier niet altijd ruimte voor of zijn professionals niet volledig bekend met de waarde van gedragsinzichten. Bij het Kenniscentrum gebruik ik mijn ervaring vanuit de praktijk om een brug te slaan tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk.
 

Ik geloof in de toegevoegde waarde van gedragsinzichten en snap hoe weerbarstig de praktijk soms kan zijn. Samen op zoek gaan naar de ruimte en kennis om uiteindelijk maatschappelijke vraagstukken een stap verder te brengen is waar ik energie van krijg. 

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info