Lotte van Dillen

Onze samenleving wordt steeds dynamischer, steeds veeleisender. Maar wij mensen kunnen geen oneindige hoeveelheid informatie verwerken, en dat heeft zijn weerslag op de kwaliteit van onze oordelen en keuzes. Door het genereren van kennis over de omstandigheden en psychologische mechanismen die hieraan ten grondslag liggen hoop ik bij te kunnen dragen aan 'verstandiger' beslisgedrag in gebieden zoals gezondheid, recht, en economie.

 

Een centraal thema in mijn onderzoek betreft de invloed van onze beperkte mentale capaciteit op onze oordelen en keuzes, en hoe we deze capaciteit zo goed mogelijk kunnen benutten. 

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info