Michael Vliek

Ons gedrag is de uitkomst van een ingewikkeld proces van continue, wederzijdse beïnvloeding tussen onszelf en onze (sociale) omgeving. De Sociale Psychologie onderzoekt al jaren hoe ons gedrag verandert als gevolg van dergelijke beïnvloeding. Mijn werkzaamheden richten zich hoofdzakelijk op het beschikbaar en inzichtelijk maken van deze wetenschappelijke kennis over gedragsverandering, voor professionals, studenten, en andere geïnteresseerden. Deze kennis kan ons helpen bij de ontwikkeling en evaluatie van interventies om duurzame gedragsverandering te bevorderen. Tegelijkertijd kan deze kennis ook helpen bij het tegengaan van ongewenste vormen van beïnvloeding.

Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen in hoeverre hun gedrag wordt gestuurd door processen waar ze misschien in eerste instantie geen weet van hebben, of zich niet bewust van zijn. Alleen dan kan duurzame gedragsverandering plaatsvinden.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info