Mirre Stallen

Binnen de wetenschap is er veel kennis over gedrag en weten we best goed waarom mensen bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Ook is er steeds meer kennis over de werking van ons brein. Deze kennis wordt echter maar weinig toegepast in de praktijk. Het verbinden van wetenschap en praktijk staat daarom in mijn werk centraal. Ik richt mij daarbij met name op de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk van armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

 

Ik wil graag dat kennis over gedrag niet enkel wordt gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen, maar ook daadwerkelijk wordt gebruikt om onze maatschappij te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info