Vera Hilgevoord

Bij het kenniscentrum pas ik wetenschappelijke inzichten toe in de praktijk. Dit zorgt ervoor dat ik een bijdrage kan leveren aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Dit vind ik het leukste aan mijn werk. Ik wil graag weten waarom mensen bepaalde keuzes maken. Daarbij trekken gedragsvraagstukken rondom duurzaamheid, gezondheid en financiën mijn aandacht. Door inzicht te krijgen in de onderliggende processen van deze gedragingen proberen we gedrag te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Dit bijsturen van gedrag doen we door het ontwikkelen van interventies. Hoe mooi is het als een interventie uiteindelijk bedraagt aan het bevorderen (of belemmeren) van bepaald gedrag! 

 

Door het beantwoorden van communicatievraagstukken vanuit een gedragswetenschappelijk oogpunt hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info