Vera Hilgevoord

Ik houd mij graag bezig met maatschappelijk relevante vraagstukken. Waarom maken mensen bijvoorbeeld bepaalde beslissingen op het gebied van duurzaamheid of gezondheid? Door inzicht te krijgen in de onderliggende processen proberen we gedrag te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Ik vind het leuk om bij het ontwikkelen van interventies wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. 

 

Door het beantwoorden van communicatievraagstukken vanuit een gedragswetenschappelijk oogpunt hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info