De werking en effectiviteit van verzuimboetes

In oktober 2022 is aan de Tweede Kamer toegezegd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op termijn een nieuw verzuimboeteregime te ontwikkelen dat recht doet aan enerzijds het algemeen belang en anderzijds het individuele belang. Dit is aanleiding geweest om een onderzoekstraject te starten waarin wordt onderzocht wat de effectiviteit van het opleggen van verzuimboetes is. Als onderdeel van dit onderzoekstraject is in opdracht van de Belastingdienst door het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag van de Universiteit Leiden een literatuurstudie uitgevoerd naar wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de werking en effectiviteit van verzuimboetes. Het onderzoek is als bijlage toegevoegd aan de Kamerbrief Stand van de uitvoering 2023 en jaarplan 2024 Belastingdienst die in december 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Belastingdienst Nederland. 


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info