Doenlijkheidsscan stelselontwerp financiering kinderopvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft  het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG) en Dijksterhuis & van Baaren (D&B) gevraagd de doenlijkheid te onderzoeken van het ontwerp van het nieuwe financieringsstelsel voor kinderopvang vanuit het perspectief van ouders.

 

De onderzoeksvragen hierbij zijn: (1) in hoeverre is het nieuwe kinderopvangstelsel doenlijk voor ouders? En (2) met welke gedragsaspecten moet rekening worden gehouden bij verdere uitwerking van het stelsel?

 

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij vanuit onze gedragsexpertise het nieuwe stelsel geanalyseerd. Hierbij hebben we vier gedragsbouwstenen gebruikt: (1) de ingewikkeldheid en veranderlijkheid van de informatie, (2) het aantal vereiste handelingen, (3) de mate van zekerheid over de toekomst en (4) de ruimte die er is voor handelingsvrijheid. Onze bevindingen hebben we vervolgens getoetst in interviews en focusgroepen met gedragsexperts, deskundigen op het gebied van kinderopvang en ouders.


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info