Effectiviteit van interventies gericht op het verhogen van belastingcompliance

De Belastingdienst Nederland heeft het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van interventies gericht op het verhogen van belasting-compliance. In eerste instantie was de opdracht specifiek gericht op de effectiviteit van het informeren dat belastinggeld voorziet in collectieve voorzieningen. Daarmee bedoelen we dat burgers geïnformeerd worden over het feit dat het geld wat zij betalen aan de Belastingdienst wordt besteed aan collectieve voorzieningen, zoals snelwegen, fietspaden en straatverlichting. Gedurende het onderzoek is de focus verbreed naar de effectiviteit van de meest gebruikte interventies uit de gedragseconomie die gericht zijn op het verhogen van belastingcompliance. In dit rapport richten we ons op interventies die gaan over communicatie tussen overheid (belastingdienst) en burgers.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Belastingdienst Nederland. 


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info