Eten verdelen in situaties van honger

Onderzoek in het kort

In dit onderzoek werd gekeken hoe mensen eten tussen zichzelf en een ander verdelen wanneer ze zelf honger hebben. En of hun deelgedrag verandert wanneer ze weten dat de ander ook honger heeft. Het bleek dat de eigen honger ervoor zorgt dat mensen minder delen, maar dat  informatie over de honger van de ander ervoor zorgt dat mensen meer eten delen. Mensen kunnen dus aangezet worden om eerlijker te delen door hen duidelijk te informeren over de behoefte van de ander.
 

Wetenschappelijk artikel: Van Dillen, L., Lelieveld, G. J., Hofmann, W., & de Kwaadsteniet, E. W. (2021). ‘Sharing in need’: How allocator and recipient's hunger shape food distributions in a dictator game. Journal of Experimental Social Psychology, 95, 104152.


Bekijk hier de samenvatting (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info