Evaluatie Activiteitgericht Huisvesten (AGH) Faculteit Sociale Wetenschappen

In 2016 is het nieuwe Lange Termijn Huisvestingsplan 2016-2025 opgesteld (LTH). Eén van de doelen van dit LTH is te komen tot een optimaal gebruik van de universitaire gebouwen. Hiervoor is de ruimtenormering aangescherpt op basis waarvan nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd en er is een programma activiteitgericht huisvesten (AGH) gestart, om door middel van pilots ervaring op te doen met de nieuwe manier van huisvesten en ruimtegebruik.


Activiteitgericht huisvesten en werkplekdeling

Het principe van activiteitgericht huisvesten is dat medewerkers een werkplek opzoeken die past bij de activiteit die ze uitvoeren. Geconcentreerd werken op een stille werkplek, vergaderen in een vergaderkamer en bellen met een mobiele telefoon op een plek waar ze daar niemand mee storen. Bij dit principe hoort ook dat werkplekken worden gedeeld, dat niet alle medewerkers een eigen vaste werkplek hebben en dat tegenwoordig een deel van het werk thuis wordt gedaan. Hierbij moet er tegelijkertijd voor worden gezorgd dat medewerkers een fijne werkplek hebben, gemakkelijk bij hun boeken kunnen, en met plezier naar de universitaire gebouwen komen.

 

Huidig rapport
De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) heeft twee pilots ('proeftuinen') gerealiseerd. In oktober 2021 zijn de pilots van het Faculteitsbureau (FB) en het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAOS) in gebruik genomen. In de zomer van 2023 zijn deze pilots geëvalueerd. In het huidige rapport doen we verslag van de bevindingen.


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info