Financiële stress en psychische klachten tijdens de coronapandemie

Onderzoek in het kort

De coronapandemie heeft verschillende mensen op verschillende manieren beïnvloed. Zo hadden sommige mensen weinig last van psychische klachten (zoals depressieve klachten of angstklachten), terwijl anderen meer psychische klachten kregen. Dit onderzoek laat zien dat het gevoel niet genoeg geld te hebben (financiële stress) een verklaring kan zijn voor de verschillen in psychische klachten tijdens de coronapandemie. Nederlanders met meer financiële stress hadden meer psychische klachten. En andersom gold: Nederlanders met minder financiële stress hadden minder psychische klachten. Bovendien blijkt dat vooral Nederlanders met schulden of weinig spaargeld (financieel kwetsbaren), financiële stress ervaarden tijdens de pandemie. De coronapandemie leidde daarom tot meer psychische klachten bij financieel kwetsbaren dan bij andere Nederlanders. Het advies naar aanleiding van deze uitkomsten is om extra mentale ondersteuning te bieden aan financieel kwetsbare groepen.

 

Wetenschappelijk artikel: Simonse, O., Van Dijk, W. W., Van Dillen, L. F., & Van Dijk, E. (2022). The role of financial stress in mental health changes during COVID-19. npj Mental Health Research, 1(1), 15.
DOI: https://doi.org/10.1038/s44184-022-00016-5


Bekijk hier de samenvatting (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info