Preventie van geldzorgen schulden en armoede: verschillende interventies in kaart

Achtergrond

In 2022 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe aanpak van geldzorgen, armoede en schulden geformuleerd, met als doel om armoede en schulden te halveren. Naast het oplossen van bestaande schulden staat het belang om geldzorgen te voorkomen en beginnende geldzorgen zo snel mogelijk aan te pakken centraal. Daarvoor bestaan al veel soorten interventies, soms landelijk, soms lokaal. Om meer zicht te krijgen op wat er werkt, heeft SZW een consortium van het lectoraat Armoede Interventies (Hogeschool van Amsterdam), het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (Universiteit Leiden) en het lectoraat Schulden en Incasso (Hogeschool Utrecht) gevraagd om onderzoek te doen naar effectieve interventies voor preventie en vroege aanpak van geldzorgen, schulden en armoede. 

 

Huidig onderzoek

Doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op hoe interventies zich tot elkaar verhouden en op welke elementen je kan selecteren bij de keuze voor een interventie of het opschalen van interventies.

Hiervoor hebben we een instrument ontwikkeld dat gemeenten en andere maatschappelijke organisaties helpt om meer grip te krijgen op de diversiteit van interventies en om te kiezen welke (werkzame onderdelen van) interventies ingezet en opgeschaald kunnen worden. Specifiek biedt het instrument:

  • Een snel overzicht per interventie, inclusief de doelgroep, gebruikte kanalen, het doel en het doelgedrag en de impact en bereik van de interventie.
  • Een overzicht van de werkzame elementen per interventie. Wordt in de interventie bijvoorbeeld ingezet op bepaalde vaardigheden van de doelgroep, op het vereenvoudigen van processen of op de motivatie om deel te nemen aan de interventie? 

 

In deze studie hebben we een eerste verzameling van 30 interventies met behulp van het instrument in kaart gebracht. Uit dit eerste overzicht blijkt dat sommige interventies erg op elkaar kunnen lijken in de aanpak (zo zijn er bijvoorbeeld veel verschillende lespgrogramma’s voor jongeren), maar dat elke interventie ook weer eigenheden bezit die de effectiviteit op een unieke manier kan vergroten. 


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info