Psychologische belemmeringen voor het gebruik van zorgtoeslag en kindgebonden budget

Onderzoek in het kort
Sociale voorzieningen, zoals toeslagen, bieden inkomenszekerheid voor financieel kwetsbare huishoudens. Maar deze sociale voorzieningen worden in de praktijk niet altijd gebruikt. Om te onderzoeken welke factoren hier verband mee hebben, is er een vragenlijst afgenomen bij meer dan 900 Nederlanders met recht op zorgtoeslag of kindgebonden budget. Het onderzoek laat zien dat veel mensen onzeker zijn of ze recht hebben op toeslagen. Het waargenomen recht op toeslagen blijkt het sterkst samen te hangen met niet-gebruik van beide toeslagen. Voor zorgtoeslag speelt het daarnaast een rol in hoeverre iemand deze toeslag nodig heeft om rond te komen (de ervaren noodzaak). Steun van anderen en kennis blijkt niet samen te hangen met niet-gebruik. Om het nietgebruik tegen te gaan lijkt het het meest kansrijk om mensen persoonlijk te wijzen op het feit dat ze mogelijk recht hebben op een toeslag

 

Wetenschappelijk artikel: Simonse, O., Knoef, M., Van Dillen, L. F., Van Dijk, W. W., & Van Dijk, E. (2023). Psychological barriers to take-up of healthcare and child support benefits in the Netherlands. Journal of European Social Policy. 


Bekijk hier de samenvatting (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info