Regie over volkshuisvesting

Nederland staat voor een grote opgave voor de volkshuisvesting: het bouwen van 900.000 woningen tot en met 2030, zorgen voor voldoende betaalbare woningen en de verduurzaming daarvan. De Rijksoverheid pakt hierbij de regie op de volkshuisvesting. Maar hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg veertien wetenschappers om hun visie hierop. Dit resulteerde in zes beschouwingen op verschillende thema’s. In samenwerking met Binnenlands Bestuur zijn deze thema’s gebundeld in de nieuwe publicatie 'Regie over volkshuisvesting'. Het Kenniscentrum droeg bij aan de vierde beschouwing 'Wel of niet verhuizen, dat is de vraag'. Je leest het vanaf pagina 62.


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info