Sociale zekerheid of onzekerheid?

Onderzoek in het kort

Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel beschermt financieel kwetsbare inwoners tegen financiële tegenvallers en biedt hen een financiële basis door sociale voorzieningen, zoals toeslagen of gemeentelijke voorzieningen. Deze sociale voorzieningen worden in praktijk helaas niet altijd gebruikt. Met interviews is er onderzocht welke factoren hierin een rol spelen. Het onderzoek liet zien dat zowel de angst voor terugvorderingen (als mensen gekregen geld moeten terugbetalen), als een gebrek aan vertrouwen in overheidsinstellingen het aanvragen van sociale voorzieningen in de weg staan. Uit het onderzoek bleek dat stigma een beperkte rol speelde in het aanvragen van sociale voorzieningen. Dit speelde alleen bij het aanvragen van lokale voorzieningen, maar nietbij toeslagen. Verder bleek dat hulp van vrienden en van de overheid het aanvragen van sociale voorzieningen (voornamelijk geld) vergroot. Het vergroten van het vertrouwen in overheid en in de Belastingdienst kan bijdragen aan het beter beschermen van financieel kwetsbare Nederlanders. Het aanbieden van persoonlijke hulp kan hierbij helpen.

 

Wetenschappelijk artikel: Simonse, O., Vanderveen, G., van Dijk, W. W., van Dillen, L. F., & van Dijk, E. (2022). Social security or insecurity? The experience of welfare participation by financially vulnerable households in the Netherlands. Social Policy Administration.


Bekijk hier de samenvatting (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info