Veilige toegang en verantwoord delen

Waarom gedragen mensen zich onveilig online? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen sterkere wachtwoorden aanmaken en minder persoonsgegevens online delen?

 

In ons nieuw gepubliceerde onderzoek, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), geven we antwoord op deze vragen.

 

Achtergrond

Bij online activiteiten is het belangrijk dat mensen zich veilig gedragen, om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cybercriminaliteit. We zien echter dat mensen zich online vaak onveilig gedragen. Zo gebruiken ze vaak zwakke wachtwoorden en delen ze zonder te aarzelen hun persoonsgegevens online.

 

Het onderzoek

In ons onderzoek hebben we onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zich online veiliger gedragen. In het onderzoek hebben we gekeken naar twee soorten gedragingen, namelijk veilig wachtwoordgedrag en het veilig online delen van persoonsgegevens. Het onderzoek bestond uit een vragenlijststudie en een (experimentele) interventiestudie.

 

Vragenlijststudie

Uit de resultaten van een vragenlijststudie kwamen twee psychologische factoren naar voren die een belangrijke rol spelen in online veilig gedrag. Namelijk, zelfeffectiviteit en de ernst van risico’s van onveilig gedrag. Zelfeffectiviteit betekent hier of mensen van zichzelf denken dat ze veilig online gedrag kúnnen vertonen. Hoe hoger de zelfeffectiviteit en de ernst van risico’s, hoe veiliger mensen zich online gedragen.

 

Interventiestudie

We hebben vervolgens met een experiment onderzocht of het verhogen van de zelfeffectiviteit en/of de ernst van de risico’s leidt tot veiliger online gedrag. De interventie bestond uit het geven van informatie over de risico’s van onveilig gedrag (ernst), hoe veilig gedrag kan worden uitgevoerd (zelfeffectiviteit), of een combinatie van beide. Daarnaast was er een controle conditie waarin er geen informatie werd gegeven.

 

De interventie leidde tot veiliger online gedrag. Het geven van informatie over hoe veilig gedrag kan worden uitgevoerd, al dan niet in combinatie met de ernst van de risico’s, zorgde ervoor zorgde dat mensen zich online veiliger gingen gedragen. Deelnemers maakten sterkere wachtwoorden aan en ze deelden minder persoonsgegevens.

 

Meer weten over het onderzoek?

Bekijk het rapport via onderstaande link of neem contact met de projectleider Emma ter Mors (emors@fsw.leidenuniv.nl).


Bekijk publicatie (PDF)

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info