Expertmeeting Armoedebestrijding in Amsterdam-Zuidoost

Samenwerken aan oplossingen tegen armoede

In Amsterdam-Zuidoost vond op 26 maart een belangrijke bijeenkomst plaats: de Expertmeeting Armoedebestrijding. Onder leiding van stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing kwamen verschillende betrokkenen samen om te praten over de uitdaging van armoede in de wijk, waar een kwart van de inwoners onder de armoedegrens leeft.

Tijdens de bijeenkomst deelden beleidsmakers van de gemeente Amsterdam de diverse maatregelen die worden genomen om degenen die in armoede leven te ondersteunen. Ook spraken hulpverleners over hun ervaringen en de uitdagingen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Tijdens de bijeenkomst bracht collega Olaf Simonse het belang van begrip voor de psychologische impact van armoede naar voren. Hij benadrukte dat financiële stress niet alleen leidt tot praktische problemen, maar ook tot diepere emotionele uitdagingen zoals depressie en angst. Daarnaast wees hij erop dat het voortdurend worstelen met financiële zorgen ook de cognitieve functies kan aantasten, waardoor het moeilijker wordt om helder te denken en oplossingen te vinden.

Hoewel er geen eenvoudige oplossingen zijn, werd er tijdens de bijeenkomst benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan het vinden van passende oplossingen. Er werd gesproken over de complexiteit van regelingen en de uitdagingen van maatwerk, maar ook over de noodzaak om naast mensen te staan en individuele behoeften te begrijpen en aan te pakken.

Zuidoost-TV heeft een rapportage gemaakt van de bijeenkomst, waarin de discussies en inzichten worden belicht. Bekijk het hier:

 

Of zie: https://www.zuidoost.tv/zuidoost/expertmeeting-armoedebestrijding/

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info