Het Parool: ‘De burger voelt zich in de steek gelaten’

Het idee dat alles in Nederland piekfijn is geregeld verdampt: ‘De burger voelt zich in de steek gelaten’

 

"Het vertrouwen in het oplossend vermogen van de overheid neemt af, blijkt ook uit onderzoeken. Het nationale humeur wordt sinds 2008 gemonitord door het Cultureel en Sociaal Planbureau, dat periodiek het rapport Burgerperspectieven uitbrengt. De somberte over de stand van het land neemt toe: dit najaar bleek dat 49 procent van de ondervraagden vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland; slechts 19 procent vindt dat het goed gaat. Er zijn met name zorgen over de economie, een groeiende kloof tussen arm en rijk en de manier waarop groepen met elkaar samenleven."

 

Onze Wilco van Dijk geeft zijn wetenschappelijke kijk op de verhouding tussen burger en overheid in het artikel. 

 

Volgens Wilco moeten we snel af van het idee dat in Nederland voor alle groepen alles piekfijn geregeld is. “We hebben steeds meer overgelaten aan de markt, maar de markt heeft geen hart, en houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden. Mensen die in de knel komen, zijn juist degenen die het minst zelfredzaam zijn.”

 

Bekijk hier het artikel van het Parool. 

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info