Adfiz Magazine: Gratis financieel advies in alle cao's?

Gratis financieel advies standaard in alle cao's? 

 

Geldstress heeft gevolgen voor het leven en algehele welzijn van mensen. Het NIBUD becijferde dat een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, een werkgever gemiddeld 13.000 euro per jaar kost door verminderde concentratie, lagere productiviteit en een hoger verzuim. In enkele cao’s is daarom geregeld dat werknemers periodiek gratis financieel advies kunnen inwinnen. Zou die mogelijkheid niet standaard in alle cao’s moeten worden opgenomen?

 

Onze Alien van der Vliet gaf antwoord op deze vraag in het Adfiz magazine. 

 

Bekijk het Adfiz Magazine - Het antwoord van Alien vind je op pagina 13. 

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info