De keuzearchitectuur van de belastingaangifte

- This summary is in Dutch -

 

Onderzoek in het kort

Bij belastingaangifte wordt vaak gebruik gemaakt van vooraf ingevulde aangifteformulieren. Als deze onjuist zijn ingevuld kan het er echter voor zorgen dat mensen belastingontduiking als minder onethisch zien dan wanneer ze actief hun aangifteformulier onjuist invullen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat vooraf ingevulde aangifteformulieren die incorrect zijn ingevuld, zorgen voor meer fouten in de belastingaangifte, vooral als de fout financieel voordelig is. Correct vooraf ingevulde aangifteformulieren zorgen juist voor meer correcte belastingaangifte ten opzichte van aangifteformulieren die niet vooraf zijn ingevuld. Het vooraf invullen van aangifteformulieren moet dus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren, omdat het anders een negatief effect kan hebben.

 

Scientific article: Van Dijk, W. W., Goslinga, S., Terwel, D. W., & Van Dijk, E. (2020). How choice architecture can promote and undermine tax compliance: Testing the effects of prepopulated tax returns and accuracy confirmation. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 87.


View summary (PDF)

This website uses cookies to track the usage of it.

More info