De weg naar financiële tevredenheid

- This summary is in Dutch -

 

Onderzoek in het kort

Hoe tevreden je bent met je financiële situatie is belangrijk voor je welzijn. Maar welke persoonlijke factoren beïnvloeden deze financiële tevredenheid? In dit onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre financiële kennis, financieel zelfvertrouwen, de houding ten opzichte van geld, toekomstgerichtheid, zelfbeheersing bij uitgaven en de controle die iemand ervaart over het eigen gedrag invloed hebben op financiële tevredenheid. Financieel zelfvertrouwen hing het sterkst samen met financiële tevredenheid, gevolgd door toekomstgerichtheid en de ervaren controle over het gedrag.

 

Scientific artcile: Dare, S. E., van Dijk, W. W., Dijk, E. V., van Dillen, L. F., Gallucci, M., & Simonse, O. (2020). The road to financial satisfaction: testing the paths of knowledge, attitudes, sense of control and positive financial behaviors. Journal of Financial Therapy11(2), e2.


View summary (PDF)

This website uses cookies to track the usage of it.

More info