Niet te veel of te weinig, maar een passend bedrag

- This summary is in Dutch -

 

Onderzoek in het kort

De afgelopen jaren zijn studieschulden van studenten in Nederland steeds verder opgelopen. Dit kwam mede door de complexiteit van het leenstelsel in de periode vanaf 2015. In dit onderzoek onder Nederlandse studenten is onderzocht wat hen helpt om hun eerder gekozen leenbedrag te heroverwegen en eventueel een passender leenbedrag te kiezen. De studenten werd inzicht gegeven in hun verwachte studieschuld bij afstuderen, en hoeveel en hoe lang ze maandelijks moeten gaan aflossen. Verder kregen ze een stappenplan dat liet zien hoe makkelijk het is hun studielening aan te passen. Studenten die deze informatie kregen, pasten vaker hun lening aan dan studenten die dit niet kregen. Daarnaast pasten studenten door deze informatie vaker hun lening naar beneden aan en met een groter bedrag.

 

Scientific article: van der Werf, M. M., van Dijk, W. W., Schonewille, G. A., van der Steeg, M. W., & van Dillen, L. F. (2022). Encouraging recalibration of student loans in the Netherlands: The impact of information about future costs and the ease of adjustment. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 34, 100637


Bekijk samenvatting (PDF)

This website uses cookies to track the usage of it.

More info