Sociale zekerheid of onzekerheid?

- This summary is in Dutch - 

 

Onderzoek in het kort

Het Nederlandse socialezekerheidsstelselbeschermt financieel kwetsbare inwoners tegen financiële tegenvallersen biedt hen een financiële basisdoor sociale voorzieningen, zoals toeslagen of gemeentelijke voorzieningen.Deze sociale voorzieningenworden inpraktijk helaas niet altijd gebruikt. Metinterviews is er onderzocht welke factoren hierin een rol spelen. Het onderzoek lietzien dat zowel de angst voor terugvorderingen (als mensen gekregen geld moeten terugbetalen),als een gebrek aan vertrouwen in overheidsinstellingen het aanvragen van sociale voorzieningen in de weg staan.Uit het onderzoek bleek dat stigma een beperkte rol speelde in het aanvragen van sociale voorzieningen. Dit speelde alleen bij het aanvragen van lokale voorzieningen, maar nietbij toeslagen. Verder bleek dathulp van vrienden en van deoverheid het aanvragenvan sociale voorzieningen (voornamelijk geld)vergroot.Het vergroten van het vertrouwen in overheid enin deBelastingdienst kan bijdragen aan het beter beschermen van financieel kwetsbare Nederlanders. Het aanbieden van persoonlijke hulp kan hierbij helpen.

 

Scientific article: Simonse, O., Vanderveen, G., van Dijk, W. W., van Dillen, L. F., & van Dijk, E. (2022). Social security or insecurity? The experience of welfare participation by financially vulnerable households in the Netherlands. Social Policy Administration.


View publication (PDF)

This website uses cookies to track the usage of it.

More info