Spaarbonus Woningverduurzaming

De overheid onderzoekt de mogelijkheid om een spaarinstrument ontwikkelen, waarbij woningeigenaren slechts 80% van het benodigde bedrag voor verduurzaming hoeven te sparen en 20% van het bedrag als bonus ontvangen.

 

In dit onderzoek hebben we onderzocht in hoeverre dit spaarinstrument – de in dit onderzoek genaamde Spaarbonus Woningverduurzaming – als aantrekkelijke en waarschijnlijke optie wordt gezien voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.


View publication (PDF)

This website uses cookies to track the usage of it.

More info