De relatie tussen financiële schaarste en het vermijden van geldzaken

- This summary is in Dutch -

 

Onderzoek in het kort

In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen de ervaringvan financiële schaarste en het vermijden van geldzaken. Het ervaren van financiële schaarste wordt hierbij gezien als een vorm van stress. Deze financiële stress bestaat uit vier aspecten: (1) gebrek hebben aan geld, (2) weinig controle ervaren over geldzaken, (3) zorgen maken over geld, en (4) vooral bezig zijn met wat nu betaald moet worden. De resultaten van het onderzoek laten zien dat mensen die meer financiële schaarste ervaren hun geldzaken meer gaan vermijden. Ook laten ze zien dat mensen die hun geldzaken vermijden later meer financiële schaarste gaan ervaren. Er bestaat dus een wederzijdse relatie tussen ervaren financiële schaarste en vermijding van geldzaken.

 

Scientific article: Hilbert, L. P, Noordewier, M. K. & Van Dijk, W. W. (2022). The prospective associations between financial scarcity and financial avoidance. Journal of Economic Psychology, 88, 102459.  


View publication (PDF)

This website uses cookies to track the usage of it.

More info